Търговия – зайцевъдство

Търговия – зайцевъдство


Търговия – зайцевъдство

Търговия – зайцевъдство. Проект «Rabbax Technology» – основател на еко-зайцевъдството в пространство на общността на независимите държави, кани частни лица, фермерски стопанства, предприемачи, компании и корпорации за дилърска дейност, свързана с бизнеса на пазаря за екологични чисти технологии  в развиждане на домашни животни – еко-зайцевъдство. Търговия в бизнеса въз основа на еко-зайцевъдството това е дейност с големи възможности на пазаря, който е свободен от конкурентно съперничество, има перспектива за работа на дълги години и възможност за многократно увеличаване на капитала  за кратко време.

Ползвайки с изобретенията, предоставени от нашия проект, дилърът получава уникална възможност да вземе участие в бързо нарастваща тенденция – тенденция на производство/потребление на еко-продукти, средства за производство на еко-продукти и възможност да стане лицензиран оператор на пазарите на отделните страни и области.

На своите дилъри ние предлагаме «бизнес под ключ» – цялостна бизнес-система, с помоща на която за 2-3 месеца се проучва новия вид дейността на компанията или на предприемача; на дилъра се оказва цялостна подкряпа както от профилна, так и от страна, свързана с менеджмент и маркетинг на новосформираната дейност.Търговия – зайцевъдство

Скоро като 13-годишен прецедент на нашия проект, красноречиво потвърждаващ икономическата ефективност на пазара на екологичните технологии, социалната привлекателност в областта на преложение на търговската инициатива, възможността за създаване на нови работни места и промени в парадигмата на потребителите в полза на своята предприемаческа дейност.

Еко-зайцевъдството и предоставянето на услуги и стоки в дадения сегмент на пазара са много изгодени поради една логична причина – производството на месо в класа на природните стоки, най-изгодно и рентабелно само в зайцевъдството. С развитието на нашия проект, все повече и повече домакинства, водещи активно търсене на свободни пазарни ниши, са прикрепяват към еко-зайцевъдството и особено в страните, където съществува голям култ към потреблението на здравословна храна. Аргументите в полза на зайцевъдството са представят тук. Новите домакинства оборудваме с модерни инструменти, със средства за производство, с оборудвания, с продукции на проекта «Rabbax Technology», нямащи аналози в света.

Търговия – Зайцевъдство

Стойността на «бизнеса под ключ»$ 60 000

Предлага се пълно обучение на дилъра за неговото осъщствяване на търговската му дейност чрез предоставяне на различни услуги и стоки на проекта «Rabbax Technology»:

–  Обучение: мениджър на компанията, специализиран професионал, майстори и глава на производството;

–  Предоставяне на необходими програми, технологична и проектна документация и на различна тематична литература;

– Организация на показателна демострация на оборудването «Раббитакс» (доставка на оборудванието);

–  Предоставяне на упълномощена дейност в избраните пазари (чрез лицензиране участниците на пазара);

–  Сключване на договор за дилърство;

–  Предоставяне на права за исползване на изобретенията, патентите, ТМ проекта «Rabbax Technology»;

–  Предоставяне на първоначална реклама на дейността в избрания пазар, страна  (страни) или област;

– Влизане на новия дилър в структурната система и система на резервите на проекта «Rabbax Technology»;

– Създаване на персонален онлайн ресурс за дилъра; таркетинг на дейността;

– Информациона подкрепа;

– Гаранция! Ако дилърството за еко-зайцевъдството в нашия представител в рамките на една година не оправдава  себестойността си (дейността е не ефективна) поради причини, независещи от неговата правилна маркетингова дейност – стойността на пакета (пакета за дилърството) се компенсира!

По време на дилърството, проект «Rabbax Technology» :

– Дистанционно придружава работата на всички отдели, приема представителите на дилъра за да обсъдят производството и оперативната дейност ; ако е необходимо, то представител на проекта заминава за решаване на сложни проблеми;

– Предоставя секретна информация, търговски тайни и полезни съвети;

– Провежда семинари за дилърите, срещи за дилърите, обсъждане на въпроси за дилърството, създаване на стратегия за  разширяване на пазарите, дилърската координация на пазарите и т.н.;

– Предоставя ново строителство и формира «портфейл за поръчки»;

– Предоставя оборудване за зайцевъдство по дилърски цени, както и плащания на вноски;

– Предоставя своите сътрудници, за да решит проблемите на търговеца, например, за изграждане на новите обекти в зайцевъдството;

– Представя своята материална база за производство на оборудвания за зайецвъдството на Дилъра.

И една малка забележка. Бизнес за зайцевъдство, който поради своята уникалност и тематичен интерес, може да оправдае себестойността си (да се оправдае)  в резултат дори на един заказ, който ще бъде напраян на дилъра! Готов бизнес за такива условия и пари днес е трудно. ако не и невъзможно, да се намери… Друг готов бизнес въз основа на зайци е тук.

Екатерина Дубскаякатя

мениджър на проекта

+38 096 07 89 503

e-mail:dubskaia.ekaterina@gmail.com