Аргументи за естественното индустриално зайцевъдство

Аргументи за естественното индустриално зайцевъдство

Качество на месото на еко-заеца:

1.Натурално, млечно месо на заека, което никога не болееше, не получаваше стероиди , хормони за растежа и антибиотики. Еко-заек е продукт на най-високите кулинарните свойства. Задушено или свежо, то винаги е от клас «Екстра», без съдържане на тежки продукти на атомно разпадане, хербициди, пестициди, химикали, следи от лекарства, инхибитори на сексуалното развитие, анаболно ускорение на развитието на тялото, без мириси на животински отпадъци (урина). Това е не само диетическо, но и лечебно месо с деликатен и с нищо не сравним вкус. Такъв заек се съдържа в специални комфортни еко-ферми. Той не страда от «стегнатост» в малки жилищни условия, където не летят мухите и не хапат комарите; където вентилацията на жилището не допуска попаждане на животинските фекални канцерогени, образувани от изпарението на газове в резултат на разлагане  на екскрети (амоняк, сероводород, метан, въглероден диоксид) в организъма. 

Това е заек, който не се отнима от майката след раждането; който израства с помоща на майчиното лечебно мляко до възраст  2,5 месеца и през целия си живот приема само естествена храна. Това е заек, който натрупаната лечебна си биохимия (биосъстав на месото) (естествения си имунитет) отдава на човека  и така  укрепява здравето на последния.Аргументи за естественното индустриално зайцевъдство

 1. Натурално заешко месо – изключителен оригинален природен продукт, който не преминава стадиите, характерни за изкуственния бройлер. От тук и неголям процент на мазнината, лидерска позиция на «месото» за леко усвояване и за малко количество на холестерол. Заешкото месо се усвоявава от два пътя повече от свинско, говеждо, агнешко! Поради низката си калоричност, диетолозите препоръчват това месо на възрастните хора, децата и хора, страдащи от прекомерна пълнота.
 2. Чисто, естественно заешко месо понякога е единственният вариант от месната храна на хората, страдащи от онези видове алергии, когато всичко останало месо е забранено за употреба. Също е известна хипоалергенност на заешкото месо – т.е. храна, съставяна въз основа на заешкото месо, помага за намаляване на алергията. Но месото на заека трябва да бъде естественно и да не получава различни лекарства, хормони, растежни фактори и антибиотици в храната си, за разлика от своите бройлерните роднини. За това и ценноста на еко-заека в това, че с увеличаване на броя на пациентите с алергии, понякога именно това месото е единственият достъпен вид на месото, не имащ противопоказания и  препоръчван на всички, без изключение. И появата на това месо по рафтовете е истинско откритие за хора с диабет, за хора, отслабени поради различни причини, за хора, страдащи от алергии. Еко-заешкото месо има голяма полза за хората, страдащи от хипертония, липса на храносмилателни сокове, различни форми на гастрит и стомашна язва, колит и ентероколит, заболяване на черния дроб, жлъчните пътища, болести на сърцето, бъбреците и други.

Пазар за зайцевъдството

 1. Липсата на плътност на пазара и слаба конкуренция. Днес, нито в Украйна, нито в постсъветското пространство, няма натурално зайцевъдство с мощност от повече 2000 глави, готови за разплодяване. Сега обемите, които биха могли да предоставят естественните ферми, изместват бройлерните дъмпингови доставки от чужбина, с които вече са пренаситени много икономики и китайските потребителски стоки …
 2. Тих, спокоен бизнес, целият процес на който е описан в инструкциите и препоръките за правилното използване на оборудването. Мини-фермите за зайците взема на себе си лъвския пай от работата, свързана с предоставянето на високо квалифицирано ветеринарско осигуряване и риск от обща смъртност, часто присъстващ в обикновенните магазини със зайци.
 3. Голям товарен номенклатурен списък както за потребителските групи (за бременни жени и млади майки, бебешка храна, за боледуващи хора и хора, имащи поради различни причини алергии, и за тези, които търсят по-здравословна, диетична храна, за спортисти), так и по видове на продукти (еко-заек (цял или на части), органи – черен дроб, бъбреци, сърце, мазнини, яхния, колбасарски скинове, филц, карантии, торове и т.н.).
 4. Сферите за продажбите – вериги за търговия на дребно, обществено хранене, ресторанти, детски производители на хранителни продукти, месно-млечна растения и месопреработвателни предприятия, за производство на храни фирми за домашни любимци.
 5. Нуждите на човечеството в отглеждането на зайци растът. Световното население се увеличава, съответственно и се увеличават изискванията на човечеството с наличието на месо. Затова е небходимо да се разработят големи площи за хранене на животни. Стана ясно, че заедно с пилешко месо, най-изгодно да се произвижда и заешко месо. При преизчисляване на фуражите за 1 кг на привеса на теглото, зайци във съотношение към добитъка, има фактор 6 към 1! А това значи, че по време, когато добитъка набира около 100 кг, зайците са вече 600 кг! От икономическа гледна точка това означава, че фуражните култури могат да бъдат от 6 пъти по-малко изразходвани при една и същата стойност на крайния продукт! И затова става очевиден следващия факт –  необходимостта за спестявания на  фуражите, по-нататък ще накара много хора да обърнат вниманието си към зайцевъдството. Който сега ще си отнеме «вкусни» места, то той ще надхвърли своите възможни конкуренти и ще бъде в най-добрата бизнес –зона. Днес телешко месо струва толкова, колкото и еко-заеца, докато последният не ядете толкова фуражи като теле или бик за всеки килограм от теглото.

Технологията на еко-зайцевъдството на Раббакс Текнолоджи

 

 1. Технологията за натуралното зайцевъдство не позволява нехуманно отношение към животните. Целият принцип на еко-зайцевъдството стои въз основа на тезиса «Какво трябва на заека». За икономическата страна на бизнеса това принцип е основян, защото силното и здравото животно, доживаващо до определеното си време, без зооинженерно намесване в тяхното развитие (липса на растежни стимулатори и други добавки, ускоряващи растежа), носи основната икономическа стойност – качеството на продукта.
 2. Технологията на еко-зайцевъдството не позволява насилствено изкуствено осеменяване на зайците. В еко-зайцевъдството коитус произхожда при повикването на природата, по естественния начин; високото либидо на зайците позволява да ги случват по всяко време на годината. Такива зайци са лишени от бройлерската зомбиранност и потисничество.Технологията на еко-зайцевъдството
 3. В еко-зайцевъдството няма необходимост всяка година да се купува ново племенно стадо и да бъде зависим от племрепродукта. Еко-зайците са отлични продължатели на рода, и всеки от тях може да бъде и баща, и майка. Отнимане на сперматозоидите у зайците и кастрации в еко-зайцевъдството също отсътстват.
 4. Освен липса на изкуственната стимулация за растежа на заека в еко-зайцевъдството, повишен акцент се прави на мястообитаниято на животните. Забранява се тяхното съдържание в такива стрессови условия, като здрач, изкуственна, включително природна, дифузна светлина, железни мрежести клетки, обездвижване поради минималната площ.,
 5. Противопоказано използване на мутантните видове зайци с повече от 8 зърната в женските зайци; липса в храната на сено и полезни фибри; клане на зайци в детския им възраст; «раждащи» натоварвания не повече от 4 в годината.
 6. Продуктивност на малката еко-ферма за зайцевъдство, стойността на който е 13 500 ам. дол. – 1135 зайци в годината, а пък това по прибъл за една такава гдина ще състави около 20 583 ам. дол. Обслужва такава ферма само един човек и понякога на него помага и втория по време на нужда (бракуване, превенция).
 7. Значителна част от работата и времето на селекционера замества природата. Всичката система за зайцевъдство, включително технологии и оборудване, настроена на естествените цикли на зайците, като им предоставя най-добрите условия на външната среда и вътре в корпуса. Селекционера лесно може да поддържа оборудването в чистота, а пък на зайците само остъва лесно да си живеят и да се развиват в зависимост от техните инстинкти и навици.
 8. Стабилен и предвидим ритъм на зайцевъдството. Самият селекционер регулира движението на зайците, тяхната плътност по разписанията, револвиращи добиви и т.н.
 9. Липса на използване на зайци-мутанти и хибриди (например, на зайци със 10 зърна).
 10. Ограниченост на местоположението на на всички животни във фермата – зайците са разделени с мини-фермите, всяка от които има самостоятелен софтуер, водеща до лишение на всякаква вирусна инвазия, и така драстично се вдигва бариерата на тяхното разпределение което значително и ефективно предотвратява заразяване на цялата икономика и обеспечва висока карантина сигурност.
 11. Защита от основните източници на вирусните инфекции на зайците – комари и мухи.
 12. Ниско ниво на автоматизацията, което помага на бързо решаване на извънредни ситуации. Ако в механизираното технократско зайцевъдство «лети» някакъв блок или процесор в автоматизацията, то в тръбата «лети» и целият цикъл на производството. Лесно е да се каже или да се рекламира, че има «пълен автоматичен цикъл», но в средата, където няма отговорност за електроснабженчески параметри, банално прекъсване на електричеството без предупреждение – и бизнеса страда от загуби…

Както и се полага на хуманизираното органично начало, в еко-зайцевъдството главен е човекът. Съответно,  една от основните задачи – предоставяне на работни места, решаване на заетост в селските райони,  решение на която заема важна роля в образа на бизнесмена. Освен това, по-голямо количество на човешкия труд не се отразява негативно на приходите, тъй като еко-зайцевъдството печели за сметка на своето качество, по-широката гама от продукти и марки.

 1. Не се използва хибридна порода на заешкото месо, по-специално мутирани зайци с 10 зърна. Няма необходимост да бъде на куката до генетичните центрове или племенни заводи, от които зависи бизнеса! Ремонтният младеж винаги своят и контролиран!
 2. Зайците са рождат с отличен имунитет. Това са не зомбирани биомутанти, а са истински представители на домашните животни, с присъщата им природа на инстинкти и навици. Във всяка репродукция заека ражда около 8-10 зайченца.
 3. Технологията на Раббакс Текнолоджи осигурява удобни за търговията тялове на зайци, тежащи 1,5 кг – 2.1 кг. И те са от натурално качество, а не са заклани поради това, че зайци -бройлери не са в състояние да живеят повече  и по-голямата част от тях може да бъде класифицирана като рахитна (болна).Оборудване за зайцевъдство
 4. Раббакс Текнолоджи е основен оператор на пазара за алтернативно зайцевъдство. Това е първият търговски проект от този вид, с нициативите от това проект в страната се появиха такива понятия като «развъждане» и «отглеждане» на зайци в мини-ферми. Днес оборудванета на мини-фермата Раббитакс е модел за подражание и стандарт за конструкторското мислене. Това е един чудесен инструмент за зайцевъдсто, за който говорят по целия свят… Днес компанията предложи повече от 20 различни еко-ферми, мини-ферми за зайцевъдство, клетки и оборудвания за зайци. Капацитет на такива мини-ферми от 10 глави до 128 глави! Зайците не са намират в площад от половин лист във форма на А4, за разлика от обикновено техно-отглеждане на зайци. И настаняване на зайците във връзка с един квадратен метър в мини-фермата е 6-8 глави, за разлика от техните бройлерните братя, които живеят по 23 глави на един метър квадратен! В такова комфортно състояние, зайците могат да се движат и да се простират на пълната си дължина!
 5. Всичкити мини-ферми са оборудвани с автоматични хранилки и автопоилки, които необходимо да се презареждат самостоятелно или те са пълнат автоматизирано, в съответствие с плана на икономиката. Съдържание на зайците в мини-фермите.
 6. Не е необходимо да се поддържа зададената температура и влажност на въздуха в автоматизирани системи за микроклимата – зайците перфектно са адаптирани към външни условия и екстремните прояви на природата, като летните жеги, зимния студ, влага, снежна буря или дъжд; настойчивост на кумарите и мухите няма да причинят повреди, защото тук присътства инструментална защита на зайците от тези условия.
 7. Няма необходимост за извиждане на тора едновременно на полетата, защото обработан с различни бактерии тор бързо се разлага, няма никакъв неприятен запах и освен това, от такъв тор се получава ценнян и скъп хумус.
 8. Еко-зайците «снимат» от себя си прекрасни кожа и козяна. Еко-зайцевъдство е единственният възможен естествено-промишлен метод за получаване на качествен материал, кожи от най-добрите сортове. В бройлерната технология кожата напълно се изхвърга поради невъзможността да се достигне качественна кожа от слаб организм на бройлерното зайче. В еко-технологиите към получаване на заешката кожа са предявени не по-малки требвания, отколко към заешкото месо.
 9. Оборудване за зайцевъдство – конструкции за зайце-ферми Раббитакс са предназначени за развиждане и съдържане на зайци по естественния начин, който позволява отглеждането на зайци без използване на хормони за растежа и различни стимуланти, без антибиотици и «кастрация» на животните чрез прилагане на инхибитори на пубертета или ветеринарната хирургия. Зайцевъдство, където са исползват мини-ферм «Раббитакс», е практично, мобилно и естетично, не изисква обемисти инвестиции; е декларация на висока култура и на селекционера, и на зайцевъдството; е стандарт за териториалната хигиена и опазване на околната среда и също самото съдържание и развъждане на зайците в условия, близки до естественните. Такива условия, създадени благодарение на оборудването за зайцевъдството, формират високи показатели на имунитета и здравето на зайците, които обретават статус на екологично чисти продукти, пазар на които активно набира  скорост, е перспективен, ликвиден и няма лимит за напълване.

ТЪРГОВИЯ – ЗАЙЦЕВЪДСТВО

Екатерина Дубскаякатя

мениджър на проекта

+38 096 07 89 503

e-mail:dubskaia.ekaterina@gmail.com