Milyen vállalkozásba érdemes belekezdeni Magyarországon

Milyen vállalkozásba érdemes belekezdeni Magyarországon ?

 Milyen vállalkozásba érdemes belekezdeni Magyarországon?

  Mivel érdemes foglalkozni? Milyen üzletet nyissak?  Sok ilyen s ehhez hasonlo kérdéseket  naponta sokszor feltesznek maguknak s másoknak azok, akik üzletet, saját dolgot vagy vállalkozást szeretnének nyitni. De hát könnyü-e ezekre a kérdésekre választ kapni, s ki mondja meg igazábul hogy meik ma is az érdemes foglalkozás ? Milyen üzletet érdemes nyitni manapság? Milyen vállalkozásba érdemes belekezdeni Magyarországon? Látván azt, hogy egy Ukrajnai nyultenyésztésröl szóló honlapon olvassa azt hogy Milyen üzletet nyissak vagy Mivel érdemes foglalkozni , ne higgye hogy vajmi nevetséges  ötlettel találkozik most, hisz az amirül lejjeb szólunk, dollár milliokat hozot nekünk s már másoknak is. 11 éve vezetjük e üzletet s azokra a kérdésekre, hogy pl. Milyen vállalkozásba érdemes belekezdeni Magyarországon de akár máshol is, vagy Mivel érdemes otthon foglalkozni  – jogunk van megadni a választ !Milyen vállalkozásba érdemes belekezdeni Magyarországon Tehát,  Milyen vállalkozásba érdemes belekezdeni Magyarországon? Logikus lenne e kérdésre érthetö választ adni, ha eleve egy bizonyos üzleti válalkozási paraméterek, bizonyos üzlethez kötve vannak. S magátol erthetöen ezek a paraméterek megadják a választ_ hogy  pl. Mivel érdemes foglalkozni Magyarországon?  Csak néhany paraméter ezek közül:
  • eredeti, sajátos, különleges,  analógok nélküli  válalkozás
  • társadalmilag fontos üzleti tevékenység
  • természetbarát, ecologia- tiszta tehnológiát használó válalkozás
  • konkurens néküli helyzetben lévö özlet
  • egy egész iparágra ható,  söt – befolyásolható válalkozás
  • ezekhez a feltételek képest nem nagy beruházassal rendelkezö
  • kulcsrakész üzlet  s betanitás – megértés lehetösége
  Tehát  , ilyen feltételeknek  megfelve?  Sok megvalósitható ötlet akad, ahhoz, hogy  érdemes Milyen vállalkozást lenne érdemes nyitni, milyen vállalkozásba belekezdeni ugy, hogy biztos is abban lehessen a vállalkozo,  hogy sikere lesz? S tulajdon képen mi alapon mind errül igy, olyan biztosan valaki is beszélhet? Mi errül szolhatunk. Legalábbis azér,t mert egy uj formáju nyultenyésztési tehnológiát s berendezést kitalálva, s ezeket üzlesitve már az elsö másfél év allat az elsö dollár milliót meg szereztük. Mára több mint 600 kisseb vagy nagyobb econyul farmot létrehoztunk majd világszerte, eddig 15 országban. De hát miröl is szól ajánlatunk?  Milyen vállalkozásba érdemes belekezdeni Magyarországon? Legyenek a mi képviselöink országukban! Miért ez lenne érdekes s fölleg jövedelmezö? Azért, mert ugyan azt tennék amit mi, s  nem kellene biciglit feltalálni, hanem csak másoltatni a készet. Nyultenyésztésre való berendesést, speciál nyul ketreceket, s különbözö nyulfarmokat árusitunk.  A teendöket lejebb megmagyarázzuk. Most csak arrul szólunk, hogy Milyen vállalkozást lenne érdemes s hogy egy nyulketrec kereskedö  férközik ehhez? Azért érdemes, mert egyedi, különleges s analóg néküli berendezésrül van szó ami egy egész  iparágra hatóan  piaci változásokat hoz létre ( errül is lejjeb szólunk külön). Azért, mert  fontos élelmiszeri paradigmát vált, uj munkahelyeket vagy elfoglaltságat  teremt, s szociálisan támogatot tevékenységet bistosit. Milyen vállalkozást lenne érdemes? Világszerte a tiszta élelmiszerek fogyasztása nő. A husiparban eredeti, tiszta vagy natur,  hormonok s más sztimulátorok nélkül ( brojler tehnólógiák )  az állatok husa  elöálitása tul drága ahhoz hogy ezt a tevékenységet lehetne jol jövedelembe csapni.  Kellenek a nagy s tiszta telepek, az állatokat hosszadalmosan kel növelni. Például szolgál a tjuk. Egy házi tjuk, ameik szabadon él, hogy 3 kg-ig kihajtani – 8 hónap kellendö. Viszont egy brojler tjuk, ameik az egész  de rövid életét vas kalickában tölti, 6 hét alat 3 kilónyira nő!  Azt hiszik hogy ugy magátul nő? Dehogy, hisz annyit beleöntenek hogy kész kémiai laboratoriummá válik, hogy ne nőne igy? Ha még 3 hétig igy hajtanák tovább a tjuk szervezetét, a madár belehal mert szétrobban a mája!  S a tjuk hus fogyasztók a maga az áru árát megfizetve töblet fizetést tesznek, mert egésségük árát is  fizetik. A mai husipari  antibiotikumok, hormonok, szteroid s más sztimulátorok amik az állatok mielöbbi piacképes súlyt  teremtik elö, igen kárositják az ember szervezetét. Nem ugy mint az eco-nyul! Ezek az állatok életükben soha nem hogy sztimulátorokat nem láttak, de még alig állatorvost! Mivel öket a különleges, ugy nevezet „Rabbitax” berendezés megvédte, s humánus feltételeket  életükhez biztositot a tehnológia. Viszont ecológialiag tiszta, hasznos s majdnem gyógyhatásu, natur husterméket olcsón (!)  csak az eco-nyul tartás biztosithat. Ennek a husgyártás formájának nincs más alternativája s analógusa!  Ehhez tevékenységhez nem sok kell – egy econyul tenyésztéshez való speciál nyulketrec kellendö, ami tulajdonképen nem ketrec hanem egy egész berendezés, vajmi gép.  A „Rabbitax” nevü nyultartási berendezés természetes módon kisegiti a nyulak  betegségnéküli növésüket, kihasználva egy uttal a természet révén a nyulnak megadott  gyors szervezet fejlödését. S ahhoz, hogy a nyulat már 3 hónaposan 3 kg- san megkapjuk, a „Rabbitax”  majd az összes nyulnak  kényelmes életéhez kellendö feltételt biztositja, s majd az összer kockázatokat eddig nem látot módon  semmisiti. Az ábrán láthotó, hogy  a   „Rabbitax” milyen különbö védelmet nyujt a nyulaknak s ez nem más, mint a nyultenyésztö gazda jövedelem biztositása. Egy pl. „Rabbitax – 8”-s  150- 200 kg nyulhust  „termel” 1 év alat.  Máris egy disznót helyesitve, de ugy hogy amenyi hus kel, annyitt  mindig frissen lehet elöálitani, s ehhez nem kel „egy egész disznó”.  S takarmány szempontbul – több mint háromszoros a haszon, a eco-nyul takarmány – testsúlygyarapodás átalakítása 6-szorosa mint a disznóé! Tehát Milyen vállalkozást lenne érdemes? Már kevesseb iróniával felfogható, hogy eco tehnólógiai ezközökkkel ellátot üzlet – ez a mai érdemes vállalkozás lenne.  Hány háztartásban, teleken, udvarban, farmon, vagu nagyüzemben lenne helye a „Rabbitax”-nak? Ukrajnéban k.b 6000  példányt eladtunk, s ez messzemenöen nem erös fizetöképes piacán! A mi „Rabbax Technology”  válalkozásunk dileri képviseletet ajánlunk- Az ára – $ 60 000. Sok ez vagy nem – ez a mai piaci ár. Ha megadják az árát –  tehát annyit ér. Valamikor  $ 500 – rul indult. De hát a $ 60 000  néhányszor is visszajöhet egy év alat ha a válalkozó ügyes – tudniillik, hogy nyulfarm rendelök mindenféle műretü gazdasságokat tudnak rendelni. A témához hasznos linkjeink itt s itt.
Milyen vállalkozásba érdemes belekezdeni Magyarországon? Mivel foglalkozni? Milyen üzletet érdemes nyitni? Milyen vállalkozást lenne érdemes? Mivel érdemes foglalkozni Magyarországon? Mivel érdemes otthon foglalkozni ?
HU

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *