Качества кроликов

Якості кроликів

ВІДТВОРНІ ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ КРОЛИКІВ ПРИ РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ВИРОЩУВАННЯ

Коцюбенко Г.А., к. с.-г. н., доцент,
Миколаївський державний аграрний університет, м. Миколаїв
Анотація. Проведений аналіз відтворних та продуктивних якостей кролів у залежності від технології вирощування. Досліджений фізико-хімічний склад найдовшого м’язу спини та жиру. Найбільш цінними за фізико-хімічним складом виявлені тушки кролів, які вирощені за еко-технологією. Найкращі показники відтворних та продуктивних якостей мають кролі, вирощені за еко-технологією у порівнянні з техно-кролівництвом та ретро-технологією.
 
Актуальність проблеми. Зміна форм майна у агропромисловому виробництві надала поштовху до перебудови галузей тваринництва. Більше уваги стало приділятися галузям, які були б спроможні виробляти найбільш дешеву і якісну продукцію. На думку Л.Г. Уткина, кролівництво – найперспективніша галузь, за якою пріоритетне майбутнє у постачанні ринка дієтичним м’ясом та хутровою сировиною [1]. Швидкому відтворенню та подальшому розвиткові галузі сприяють виняткові біологічні та господарсько-корисні особливості кролів. Це – висока плідність, скоростиглість, оплата кормів, невибагливість до умов утримання, доступність догляду широких верств населення та ефективного використання поширеного асортименту кормів. Так, від однієї кролиці за рік можна отримати м’яса у тридцять разів більше, ніж її маса. Як дієтичний продукт, кролятина не має собі рівних. За даними В.Н.Помытко, В.Н. Александрова, білок кролятини людина засвоює на 90%, тоді, як білок яловичини – на 62%, а вміст холестерину при цьому удвічі менший [2].
На сьогодення кролівництво представлене рядом різних технологій, основними з яких є ретро-технологія, техно-кролівництво та еко-кролівництво.
Ретро-технологія заснована на традиційних прийомах ведення господарства, які гідні для невеличкого селянського подвір’я у 20-50 кролиць. При цьому застосовуються найпростіші способи утримання кролів, раціон орієнтований на кормову базу селянського подвір’я, а самі кролі не захищені від спалахів вірусних інфекцій. На розведення кролів впливає сезонний фактор, а самі тварини тривалий час ростуть до товарної ваги – 150-160 днів.
Техно-кролівництво передбачає сучасні способи утримання та розведення кролів з метою їх вирощування у промислових масштабах. Техно-кролик дуже відрізняється за якістю м’яса, оскільки він вирощений у тепличних умовах, з використанням різних препаратів, які прискорюють ріст. З точки зору бізнесу, текно-кролівництво є стабільно-прибутковим, якщо масштаби його великі – 2000-10000 кролиць, а це потребує великого стартового капіталу – 1,5-5,0 млн.євро. Окупність такого кролівництва може тривати від 10 років та більше і не кожному бажаючому по кишені.
Еко-кролівництво – це кролівництво, яке використовує технології утримання, розведення та годівлі максимально приближені до природних. За мету ставиться отримання продукції найвищого споживчого ґатунку без використання кормів, які містять стимулятори росту. Репродуктивні якості тварин при цьому завжди найкращі. При вирощуванні еко-кролика окрім м’яса товарну цінність має його хутро, яке у готовому виробі може коштувати від 50 до 250 грн. При забої у 120-130 днів тушка важить 2,0-2,3 кг. Чистий прибуток по м’ясу складає 50-80 грн [2].
Завдання дослідження. Організм кролів відрізняється високою біологічною пластичністю та пристосованістю до самих різноманітних умов. Враховуючи актуальність та практичну цінність вивчаємого питання, нами було досліджено відтворні та продуктивні якості кролів порід комбінованого напрямку продуктивності (сірий та білий велетень, шиншила, сріблястий), вирощених за різними технологіями, на базі крольоферм   ОАО «Нечаянський», ТОВ «Звірогосподарство  «Рунас», еко-ферма Лариси Подолян  Миколаївської області.
Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводилися за період з березня 2010 по травень 2011 року. Досліджувалися  окроли повновікових кролиць-одноліток за показниками відтворних якостей самок та продуктивних якостей молодняку при різних технологіях вирощування. Вибірка кролиць склала по 25 голів кожної з досліджуваних порід, а молодняку за 4 окроли – 2000 голів. Фізико-хімічний склад найдовшого м’язу спини та жиру досліджені по кожному окролу, по 10 голів різних технологій вирощування. Із відтворних якостей кролиць вивчали: живу масу при паруванні, багатоплідність, збереженість молодняку у підсисний період, молочність, маса кроленят в 60 днів. Із продуктивних якостей досліджували: середньодобові прирости молодняку у підсисний період, вік досягнення забійної кондиції, витрати корму на1 кг приросту, собівартість вирощування 1 голови, прибуток та рентабельність.
Результати дослідження. Результати дослідження відтворних якостей кролиць при різних технологіях утримання наведені у таблиці 1.

                                                                                                         Таблиця  1                                                                                                                                             Відтворні якості кролиць при різних технологіях утримання

Відтворні якості кролиць                           Технології
 ретро-технологія      техно-кролівництво  еко-технологія

M±m

M±m

M±m

Жива маса кролиць припаруванні, кг

5,2±0,08

5,0±0,07

5,3±0,08

Багатоплідність, гол.

7,3±0,06

8,9±0,08

8,0±0,08

Збереженість молоднякуу підсисний період, %

87,4±1,31

89,3±1,23

93,1±1,34

Молочність кролиць, кг

4,0±0,03

4,3±0,04

4,8±0,04

Маса кроленят  у   60 днів, кг

1,25±0,06

1,90±0,07

1,70±0,03

 
Аналізуючи відтворні якості кролиць, слід вказати на те, що жива маса при паруванні при різних технологіях утримання майже не має суттєвих коливань та знаходиться у межах від 5,0 до5,3 кг. Найбільші показники багатоплідності виявлені у кролиць, яких утримували за технологією техно-кролівництва – 8,9 голів, хоча, вона поступається європейським стандартам – 10 голів, що вказує на непристосованість типових порід країни до цієї технології. Найменші показники багатоплідності виявлені у кролиць, яких утримували за ретро-технологією – 7,3 голови, що також поступається породним стандартам – 8 голів. Тобто кролиці під дією різних не благодійних факторів, які притаманні ретро-технології, не використовують свій природній потенціал. Збереженість молодняку у підсисний період та молочність кролиць найкраща при еко-технології утримання. Найменша маса кроленят спостерігається при ретро-технології вирощування і складає1,25 кг. Кроленята, вирощені за еко-технологією перебільшують їх на450 г, а техно-кролики – на650 г. При аналізі відтворних якостей кролиць у комплексі, слід зазначити, що найгірші вони при ретро-технології утримання. Еко-технологія найбільш повно використовує природній потенціал типових для країни порід.
Результати досліджень продуктивних якостей молодняку  при різних технологіях вирощування, та економічні показники наведені у таблиці 2.
Різні технології вирощування передбачають свої особливості. Так, при ретро-технології молодняк кролів реалізується у віці 150 днів із середньою масою тушки1,8 кг; при техно-кролівництві забій проводиться у віці 90 днів і середня маса тушки при цьому складає1,6 кг; при еко-технології молодняк утримується до 120-денного віку і реалізується середньою масою2,1 кг.
Вага тушки обумовлює і реалізаційну ціну. Середня реалізаційна ціна 1 голови без вартості шкурки складає 82,0 грн, 71,5 грн, 91,3 грн відповідно до вищевказаних технологій.
 
Таблиця 2

Продуктивні якості молодняку кролів, вирощених за різними технологіями

Продуктивні якості молодняку                           Технології
 ретро-технологія      техно-кролівництво  еко-технологія

M±m

M±m

M±m

Кількість вибірки кроленят, гол.

500

500

500

Середня маса тушки при реалізації, г

1,8±0,21

1,6±0,19

2,1±0,11

Вік досягнення забійної кондиції, днів

150±2

 

90±2

 

120±2

 

Витрати корму на1 кгприросту к.од.

5,6±0,20

 

4,2±0,20

 

4,8±0,17

 

Собівартість вирощування 1 голови, грн

46,7±1,25

52,5±1,48

53,0±1,69

Середня реалізаційна ціна 1 голови без вартості шкурки,   грн

82,0±2,55

71,5±1,96

91,3±2,31

Середня вартість 1 шкурки, грн

2,5±0,22

0,5±0,09

7,0±0,31

Прибуток, грн

37,8±1,34

19,5±1,21

44,3±1,69

Рентабельність, %

80,9±1,11

37,1±1,15

83,6±1,22

Різниться також і середня вартість шкурок. Так, при ретро-технології вона складає 2,5 грн, при техно-кролівництві – 0,5 грн, при еко-технології – 7,0 грн. Цінність хутра обумовлена його якістю. При забої у 120 днів хутро повністю сформоване після першого вікового линяння. При 90-денному забої хутро проходе третю фазу линяння і має саму низьку якість і непридатне до використання для хутрових виробів. При забої у 150 днів у кролів вже триває перша фаза другого вікового линяння і якість хутра погіршується, що знижує його вартість. Забивати ж тварин раніше при ретро-технології – недоцільно, оскільки тушка має дуже малу вагу.
Витрати корму на1 кгприросту також мають суттєві різниці. Найменші вони при техно-кролівництві – 4,2 к.од., а найбільші  при ретро-технології – 5,6 к.од.
Найменшу собівартість вирощування має ретро-технологія – 46,7 грн. Техно-кролівництво та еко-технологія суттєво за собівартістю не відрізняються – 52,5 та 53 грн відповідно. Але найбільший прибуток та рентабельність має еко-технологія – 44,3 грн; 83,6%.
Фізико-хімічний склад м’яса визначає його поживну цінність. Високі якісні показники кролятини залежать від оптимального збалансування за вмістом білку, жиру, зольних елементів, вологи та інших речовин. Нами вивчений фізико-хімічний склад м’яса та внутрішнього жиру у кролів, вирощених за різними технологіями. Дані досліджень наведені у таблиці 3.
Таблиця 3                                       

Фізики-хімічний склад найдовшого м’яза спини та внутрішнього жиру кролів, вирощених за різними технологіями

Показники Одиниці вимірювання Ретро-технологія Техно-кролівництво Еко-технологія

Склад найдовшого м’яза спини

Волога

%

72,2

75,0

71,0

Жир

%

4,4

3,4

4,0

Білок

%

22,2

20,5

23,7

Зола

%

1,2

1,1

1,3

Склад внутрішнього жиру

Волога

%

6,2

7,6

6,0

Жир

%

92,9

91,9

93,4

Зола

%

0,19

0,11

0,25

Кислотне число

мгКОН/г

1,11

1,31

1,06

Перекисне число

ммоль

0,61

0,81

0,59

 
Аналіз отриманих результатів свідчить про зміни фізико-хімічного складу найдовшого м’язу спини та внутрішнього жиру у бік підвищення поживної цінності у кролів, вирощених за еко-технологією.. Так, у молодняку зменшується вміст жиру у м’ясі на 0,4 % у порівнянні з кролями, вирощеними за ретро-технологією і збільшується на 0,6 % у порівнянні з техно-кроликом. У м’ясі еко-кролика найбільший вміст білку – 23,7%, а волога при цьому найменша – 71,0%..
При оцінці жиру виявлено, що внутрішній жир кролів усіх дослідних груп білого кольору, без сторонніх запахів та присмаків, прозорий у розплавленому стані, але виявлені деякі відмінності у хімічному складі. За хімічним складом внутрішній жир еко-кролика має меншу вологість, кислотне та перикисне число, що вказує на його менше окислювальне псування у порівнянні з іншими дослідними групами.
Висновки 
Виходячи з вищевикладеного, слід вказати на безсумнівні переваги еко-технології вирощування кролів. Кролі, вирощені за цією технологією мають найкращі відтворні якості, найбільш продуктивні, а сама технологія високорентабельна у порівнянні з ретро та техно-кролівництвом. За фізико-хімічним складом м’ясо та жир еко-кролика також має ряд переваг: більша поживна цінність та менше окислення.

 

Література

1. Уткин Л.Г. Кролиководство / Л.Г. Уткин. – М.: Агропромиздат, 1987. – С.3-4.
2. Помытко В.Н. Учебная книга кроликовода / В.Н. Помытко, В.Н.              Александров. – М.: Агропромиздат, 1985. – С.150-154.
3.  Умеринков И.А. Диссертация / Биохимический статус и  неспицифическая резистентность у кроликов при акселерационном методе выращивания/ Курск: 2005.- с.136.