Биохимия кролика

Состав биохимия эко кролика

Состав, биохимия эко кролика

КОЦЮБЕНКО Г.А., кандидат с.-г.наук, доцент, докторант Інституту розведення і генетики тварин НААНУ

 

БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД ТУШОК КРОЛІВ, ВИРОЩЕНИХ ЗА РІЗНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

            У наших дослідженнях доведена безсумнівна перевага за біохімічним складом м’яса та жиру тушок кролів вирощених за еко-технологією у порівнянні з ретро-технологією та техно-кролівництвом. Тушка еко-кролика має найкращий амінокислотний та жирокислотний склад, що вказує на широкі перспективи його розведення.

         

Кролятина вважається цінним дієтичним продуктом. У сучасні часи за кордоном м’ясо кролів реалізується утричі дорожче ніж пташине. Кролятина є джерелом повноцінного білку, мінеральних речовин та вітамінів. За вмістом азотистих речовин вона поступається тільки м’ясу індички. биохимия кролика | кролиководство

Кролятина користується широким попитом у населення. Вона рекомендується до вживання тим, хто хворіє на харчову алергію, хвороби сердцево-судинної системи, органів шлунково-кишкового тракту, печінки.

Відповідно сучасної теорії харчування, продукти повинні не тільки задовольняти фізіологічні потреби організму, але і виконувати профілактичну та лікувальну мету. Говорячи про традиційність м’ясної сировини, неможна не врахувати кролівництво, яке успішно починає розвиватися на вітчизняному  ринку ресурсів. Вивченню даної проблеми присвячені роботи російських фахівців О.О.Алексеєвої (2007), Р.Ю.Куца (2004), Умеринкова І.А. (2005) та ін.

Метою досліджень було дослідити вихід продукції у відсотках у тушках кролів при різних технологіях вирощування, вміст незамінних амінокислот у м’язовій тканині та  жирокислотний склад.

Матеріалом досліджень стали тушки кролів, вирощених за трьома технологіями: ретро-технологія, техно-кролівництво та еко-технологія. Кількість вибірки за кожною з дослідних груп склала по 20 голів.

Методика досліджень. За допомогою зважування на електронних вагах із точністю до десятих  була визначена вага продуктів забою і перерахована на відсоткове відношення до маси тушки. Амінокислотний та жирокислотний склад у г на 100 г білку у м’язовій тканині визначали за загальноприйнятими методиками. 

            Результати досліджень. На сьогодення кролівництво представлене рядом різних технологій, основними з яких є ретро-технологія, техно-кролівництво та еко-кролівництво.

Ретро-технологія заснована на традиційних прийомах ведення господарства, які гідні для невеличкого селянського подвір’я у 20-50 кролиць. При цьому застосовуються найпростіші способи утримання кролів, раціон орієнтований на кормову базу селянського подвір’я, а самі кролі не захищені від спалахів вірусних інфекцій. На розведення кролів впливає сезонний фактор, а самі тварини тривалий час ростуть до товарної ваги – 150-160 днів. Таке кролівництво непридатне до використання з комерційною метою.

Техно-кролівництво передбачає сучасні способи утримання та розведення кролів з метою їх вирощування у промислових масштабах. Техно-кролик дуже відрізняється за якістю м’яса, оскільки він вирощений у тепличних умовах, з використанням різних препаратів, які прискорюють ріст. З точки зору бізнесу, текно-кролівництво є стабільно-прибутковим, якщо масштаби його великі – 2000-10000 кролиць, а це потребує великого стартового капіталу – 1,5-5,0 млн.євро. Окупність такого кролівництва може тривати від 10 років та більше і не кожному бажаючому по кишені.

Еко-кролівництво – це кролівництво, яке використовує технології утримання, розведення та годівлі максимально приближені до природних. За мету ставиться отримання продукції найвищого споживчого ґатунку без використання кормів, які містять стимулятори росту. Репродуктивні якості тварин при цьому завжди найкращі. За рік отримують 4 окроли при багатоплідності 10 голів та виходом товарного молодняку 9 голів. Кормові витрати при цьому складають 3,8-4,0 кормових одиниць на 1 ц приросту. При вирощуванні еко-кролика окрім м’яса товарну цінність має його хутро, яке у готовому виробі може коштувати від 50 до 250 грн. При забої у 120-130 днів тушка важить 2,0-2,3 кг. Чистий прибуток по м’ясу складає 50-80 грн.

Еко-технологія універсальна, тобто вона може бути використана як у селянському подвір’ї на 50-100 кролиць, так і у промисловості на 500-2000 кролиць. При невеликому стартовому капіталі – 15-20 тис.євро кожний бажаючий може організувати свою справу. Окупується такий проект за 1,5-2 роки, а потім еко-кролик працює на добробут підприємця та здоров’я нації.

При потрошінні тушок кролів вирощених за різними технологіями нами були виділені найбільш цінні їх частини – м’ясо, продукти потрошіння  та жир. Середні показники відсоткового відношення  складових тушки кролів  наведено у таблиці 1.

                                                                                                                  Таблиця 1

Вихід продуктів забою кролів, вирощених при різних технологіях

Назва   продукції

Вихід, у % до   маси тушки кролів

ретро-технологія

техно-кролівництво

еко-технологія

Парне м’ясоу тому числі:

49,2

52,6

53,3

внутрішній жир

7,5

7,2

8,6

нирки

0,6

0,5

0,6

Голова

7,5

6,9

7,0

Шкіра

13,2

13,1

13,5

Вуха, лапи, хвіст

5,3

4,2

4,8

Кров

2,3

2,0

2,2

Печінка

3,6

3,4

3,5

Лівер

1,3

1,2

1,2

Кишки

6,5

6,3

6,4

Внутрішній жир

0,7

0,5

1,1

Неліквідні відходи

12,8

9,8

8,7

Виходячи з даних таблиці 1, слід вказати на переваги тушок кролів вирощених за еко-технологією, так, за виходом парного м’яса вони у середньому перебільшують тушки кролів вирощених за ретро-технологією та техно-кролівництвом на 4,1; 0,7% відповідно. У еко-кролів збільшився також і вихід внутрішнього жиру на 0,9; 1,4 % відповідно. Також меншість неліквідних відходів припадає на еко-кролів 8,7% у порівнянні з 12,8%; 9,8% відповідно за дослідними групами.                                                                                                            

              Біологічну цінність білків м’яса кролів оцінювали за амінокислотним складом, у якому було встановлена присутність усіх незамінних амінокислот. Дані досліджень наведені у таблиці 2.

                                                                                                                 Таблиця 2

Вміст незамінних амінокислот у м’язовій тканині,( г на 100 г білку)

Амінокислоти

Дослідні групи

ретро-кролик

техно-кролик

еко-кролик

валін

1,035

0,899

1,088

ізолейцин

0,782

0,675

0,989

лейцин

1,478

1,354

1,652

лізин

1,589

1,463

1,698

метіонін+цистін

0,545

0,469

0,666

треонін

0,913

0,826

0,998

триптофан

0,327

0,233

0,345

фенілаланін

0,795

0,712

0,888

Дані таблиці 2 вказують на безсумнівну якість тушок кролів, вирощених за еко-технологією. Так, вміст валіну, ізолейцину, лейцину, лізину, метіоніну + цистіну, треоніну, триптофану та фенілаланіну перебільшує інші дослідні групи. Це вказує на протеїнову цінність м’яса кролів, вирощених за еко-технологією без вживання преміксів та стимуляторів росту при відгодівлі. За вмістом незамінних амінокислот поступається всім дослідним групам група кролів, вирощених за технологією техно-кролівництво, хоча дослідні тварини мають найбільшу енергію росту та перебільшують дослідні групи за скоростиглістю (забій у 90 днів).

Отримання інформації про хімічний, амінокислотний, ліпідний склад кролятини дозволяє обґрунтувати доцільність найбільш повного використання м’ясопродуктів високої біологічної цінності.

Ліпідний склад м’яса кролів характеризується високим вмістом поліненасичених жирних кислот: лінолевої, ліноленової, арахідонової. При цьому слід відзначити, що у кролятині вміст холестерину значно нижчий, чим у інших видів сільськогосподарських тварин. Дані по ліпідному складу тушок кролів вирощених за різними технологіями наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

Жиро-кислотний склад м’яса кролів різних генотипів

Показники

Вміст,г на100 гпродуку

ретро-кролик

техно-кролик

еко-кролик

холестерин

0,04

0,06

0,03

жирні кислоти

2,28

2,09

2,60

насичені, у тому   числі:

1,11

1,05

1,24

миристинова

0,06

0,05

0,08

пентодеканова

0,02

0,01

0,03

пальмітинова

0,65

0,56

0,68

маргаринова

0,02

0,02

0,02

стеаринова

0,36

0,41

0,43

мононенасичені,у тому   числі:

1,05

0,91

1,13

миристолеінова

0,10

0,01

0,15

пальмитолеінова

0,08

0,05

0,09

олеінова

0,87

0,85

0,89

поліненасичені, у тому   числі:

0,20

0,13

0,23

лінолева

0,07

0,06

0,08

ліноленова

0,07

0,04

0,08

арахідонова

0,06

0,03

0,07

Еко-кролик перебільшує інші дослідні групи кролів за вмістом насичених, мононенасичених та поліненасичених жирних кислот, що вказує на переваги еко-технології. Тушка еко-кролика також має найменший вміст холестерину у порівнянні з ретро-кроликом та техно-кроликом.

Висновки та перспективи досліджень. Виходячи з вищевикладеного, слід вказати на безсумнівні переваги еко-технології вирощування кролів у порівнянні із ретро-технологією та техно-кролівництвом, що вказує на перспективу розведення еко-кролів.

Список використаних джерел

  1. Алексеева Е.А. Диссертация /Продуктивно-биологические особенности кроликов, вырощенных по акселерационному способу в Красноярском крае/Красноярск: 2007.- с.93.
  2. Куц Р.О  Диссертация / Биохимическая и технологическая оценка мясного сырья различных видов животных при производстве колбасных изделий/ Краснодар: 2004.- с.180.
  3. Умеринков И.А. Диссертация / Биохимический статус и  неспицифическая резистентность у кроликов при акселерационном методе выращивания/ Курск: 2005.- с.136.

 Бизнес на кроликах